თანხა

თანხა

ვადა

30 დღე

საკომისიო

ჯამში

სესხის ხელშეკრულება
ეფექტური პროცენტი: 98.83%

სასურველ თანხამდე 3 ეტაპი გაშორებთ:

აირჩიე სასურველი თანხა

მიუთითეთ სესხის მოცულობა

გაიარე იდენტიფიკაცია

გადმორიცხე 1 თეთრი მოზოს საბანკო ანგარიშზე

მიიღე თანხა უმოკლეს დროში!

მიიღე სესხი პირად საბანკო ანგარიშზე

რატომ Mozo.ge?

Mozo.ge გთავაზობთ სწრაფ სესხს, ყველაზე დაბალ საკომისიოს, მაღალი ხარისხის მომსახურებას და უსწრაფეს დასტურს.

ჩვენთან შეგიძლიათ მოითხოვოთ 100-1450 ლარამდე სესხი 30 დღის ვადით.


ჩვენთვის თითოეული მომხმარებელი მნიშვნელოვანია!

კითხვების არსებობის შემთხვევაში დაგვიკავშირდით - 0322 500550

Mozo.ge არის ყველაზე თანამედროვე მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია.

 

სესხის მიღება სახლიდან გაუსვლელად ონლაინ რეჟიმში უმოკლეს დროშია შესაძლებელი. თანხის მისაღებად 3 მარტივი ეტაპის გავლაა საჭირო: რეგისტრაცია, განაცხადის შევსება, იდენტიფიკაცია.

 

მოზო მომხმარებლებს სთავაზობს 100-1450 ლარამდე სესხს 30 დღის ვადით. სესხის მოთხოვნა შესაძლებელია 22-65 წლის მომხმარებლებისთვის კვირის ნებისმიერ დღეს.

 

მოზოში სესხის მოთხოვნის შემთხვევაში თვიური საპროცენტო განაკვეთი არის 5.6 %. ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი - 98.83%. მომხმარებელი თუ ვერ ახერხებს სესხის მითითებულ ვადაში დაფარვას, ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ერიცხება ძირი თანხის 0.41%.

 

სესხის გადაუხდელობის შემხვევაში მომხმარებლის მონაცემები განიხილება ინდივიდუალურად. მომხმარებლის მონაცემები გადაეცემა გარე პრობლემური სესხების კომპანიას. თუ მომხმარებელი არ ფარავს სესხს, ეს ფაქტი მის საკრედიტო ისტორიაზე ნეგატიურად აისახება.

მსესხებლის მიერ გადახდილი თანხებით პირველ რიგში იფარება: სესხის მომსახურების საკომისიო, პირგასამტეხლო (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), შემდეგ სხვა ასანაზღაურებელი ხარჯები და ბოლოს სესხის ძირი თანხა. თუ გადახდილი თანხები საკმარისი არ არის ზემოხსენებული ვალდებულებების დასაფარად, გრძელდება პირგასამტეხლოს დარიცხვა გატანილი სესხის ძირი თანხის ოდენობის შესაბამისად. პირგასამტეხლოების დარიცხვა სესხზე წყდება მას შემდეგ რაც დარიცხული პირგასამტეხლოს ჯამური ოდენობა ნარჩენ ძირ თანხაზე მიაღწევს 150%

მიმდინარე სესხის დაფარვის შემდეგ, მომხმარებელს შეუძლია მოითხოვოს ახალი სესხი გაზრდილი ლიმიტით.

 

შპს მოზო (mozo.ge) რეგისტრირებულია საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ,  ს/კ  405120131;
                                                                                                                     მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისი, ბალანჩივაძის N 37
სამუშაო საათები:  ორშაბათი-პარასკევი: 10:00 - 18:00; შაბათი: 10:00 - 14:00

 

სესხის თანხის გადმორიცხვა შესაძლებელია
ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 10:00-18:00 საათამდე, შაბათს 10:00-14:00 საათამდე შემდეგი ბანკის ანგარიშებზე:
              - საქართველოს ბანკი
- თიბისი ბანკი
         ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 10:00-17:45 საათამდე:
    - ლიბერთი ბანკი

 

მიმღების დასახელება - შპს მოზო
საბანკო რეკვიზიტები:
 
თიბისი ბანკი: GE51TB7345736020100001
საქართველოს ბანკი: GE28BG0000000602545100
ლიბერთი ბანკი: GE96LB0113115177067001
რესპუბლიკა ბანკი: GE20BR0000010420548554

ტელ:  0322 500550; ელ. ფოსტა: info@mozo.ge
Mozo.ge შენი ფულის ზონა!